Svend Jacobsen, f. 1942, cand. scient. 1965, ansat som adjunkt, senere lektor (matematik) ved Rysensteen Gymnasium fra 1966, administrativ/ledende inspektør fra 1987, pensioneret 2002. Har tidligere skrevet artikler til PersonaIhistori.sk Tidsskrift (i 1972, 1981 og 1985) om sønderjyske slægter. Udgav i 1996 sammen med Hans-Ole Mørk 10 gennationer med rod i marsken. Efterslægtstavle for herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns sogn.

Bibliografi

50 år som arkivgæst
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2, s. 318-322

Herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn, 2. del
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, s. 21-76

Herredsfoged Troels Winther på Astrupgård i Brøns Sogn - en stærk sønderjysk ane
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, s. 17-61