Grethe Rindorf, født Anna Margrethe Würtzen i 1919 i Randers, civilingeniør, cand. polyt. fra polyteknisk Højskole i København, arbejdet med strukturkemi ved DTU, pensioneret i 1989.

Bibliografi

Carl Gottfried von Würtzens beretning om Københavns belejring
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2, side 187-