Chr. R. Jansen, født 1945, mag. art. Arkivar ved Erhvervsarkivet 1970-1984, landsarkivar for Landsarkivet for Nørrejylland siden 1984, fra 1995 tillige leder af Statens Arkivers Filmningscenter i Viborg.

Bibliografi

Arkivalieronline.dk
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, side 125-130