Anette Skogseth Clausen, født 1973. Cand. Philol. 1998 (Universitetet i Bergen) i historie med hovedoppgaven (master thesis) »The Lübeck Edition. The creation of a digital edition, featuring Spillene, a Hanseatic tradition in Bergen in late medieval and early modern period«. Ansatt som rådgiver ved Statsarkivet i Bergen siden 1999 for å arbeide med Digitalarkivet, men også for å arbeide med mottak og bevaring av digitalt materiale.

Bibliografi

Digitalarkivet: Vi bringer arkivet hjem til deg
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, side 131-137