Ann-Louise Paulsson, f'ödd 1970, Informatör på Genline AB.

Bibliografi

Genline - först i Sverige med inskannade kyrkböcker på Internet
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, side 139-142