Karl Peder Pedersen, født 1952, cand.mag. og ph.d., arkivar og seniorforsker på Landsarkivet for Sjælland. Har tidligere publiceret Vestfynske fæstebønder (1984) og Enevældens amtmænd (1998) samt en række antologibidrag og artikler. Arbejder pt. med forskningsprojektet Kontrol over København. Kriminalefterforskningens og opdagelsespolitiets historie i København 1800-1863, der forventes afsluttet i 2011.

Bibliografi

Forbryderhistorier - Om trykte kilder til kriminelles historie ca. 1800-1850
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:2, side 218-232

Kancellipræsident Kaas’ tur til kejser Napoleon i 1811
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, side 77-99