Ib Fritz Lissau Carl, f. 1916, major. Studerede kulturgeografi ved Københavns Universitet. Gennemgik skolen for Modstandsbevægelsens befalingsmænd. Arkivofficer i Hærens Arkiv siden 1. okt. 1962.

Bibliografi

Hærens arkiv set i forhold i slægts- og personalhistorie
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 69-74