Forside

Redaktion: 
Paul Hennings

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, tysk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 

Artikler:

Indholdsfortegnelse til Personalhistorisk Tidsskrift 5.-6. Række. 1904-15.
Ved Postekspedient H. Hjorth Nielsen

Poul Vendelbo Løvenørns Barndomshjem og Forældre.
Af Generalløjtnant A. P. Tuxen

Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1676—81. (Sluttet).
Ved Underarkivar H. C. Roede

Provst Hans Pedersen Brøchners Selvbiographie.
Ved cand. jur. Jørgen Svane

Johan Mortensen Eisen og hans Slægt.
Af Oberstløjtnant H. Grandjean

Slægten Qualen.
Af Dr. phil. Louis Bobé

Om Navnesagen:
  I. Af Direktør T. Hauch-Fausbøll
  II. Af Postekspedient H. Hjorth Nielsen

Personbetegnelse i Stambøker.
Av Arkivar Just Bing

En Notits om Mogens Heinesen.
Ved Postekspedient C. Klitgaard

Spørgsmaal og Svar

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.
Af Overretssagfører Paul Hennings

Boganmeldelser

Rettelse

Adelsslægten Mund er den uddød eller lever den endnu?
Ved Artillerikaptajn C. M. Munthe

Frederik VI's første Rejse i Danmark som Kronprins. Dagbogsoptegnelser af Premierløjtnant I. H. Kirchhoff.
Ved Oberst P. F. Rist

Barndoms- og Ungdomserindringer af Jens Skjelderup.
Ved Højesteretsadvokat Arthur Skjelderup

Nekrolog over Direktør, Vicekonsul C. A. Delgobe.
Ved Arkivamanuensis A. W. Rasch

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.
Af Overretssagfører Paul Hennings

Spørgsmaal og Svar

Indholdsfortegnelse i Udtog af udenlandske, historiske, personalhistoriske og genealogiske Tidsskrifter.
Ved Overretssagfører Paul Hennings

Rettelser og Tilføjelser

Nogle Oplysninger om Familien Baron von Brettons Oprindelse.
Af Hofjægermester C. E. H. Schøller

Om Personbetegnelse i Slægtskabstavler.
Af Cand. polit. P. Grønvold og Ingeniør, Cand. polyt. O. Weberg

Slægten Frieboe. 
Af Overretssagfører Paul Hennings

Biskop Ludvig Munthes hustru Ingeborg Sørensdatter Friis’s slægt.
Ved Artillerikaptajn C. M. Munthe

Bidrag til de dansk-vestindiske Øers Personhistorie.
Ved E. Gullach-Jensen

Dr. med. Christian Jacob Theophilus de Meza. Mit medicinske Levned.
Ved Kredslæge K. Carøe og Oberst H. W. Harbou

Lidt om Poul Wendelbo Løvenørns Slægt.
Af Arkivar E. A. Thomle

Om Navnesagen:
  III. Af Direktør Th. Hauch-Fausbøll
  IV. Af Postekspedient H. Hjorth Nielsen
  V. Af Arkivar A. Thiset

Forskelligt fra Genealogiens og Personalhistoriens Verden.
Af Overretssagfører Paul Hennings

Spørgsmaal

Boganmeldelser

Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur i Aaret 1915

Spørgsmaal og Svar

Samfundets Anliggender

Samfundets Regnskab for Aaret 1914

Samfundets Regnskab for Aaret 1915

Medlemsfortegnelse

Register 1916.
Ved Underarkivar H. C. Roede

Tillæg

Dødsfald i Danmark 1915.
Af Arkivregistrator P. B. Grandjean

Dødsfald i Norge 1915.
Af Arkivamanuensis A. W. Rasch