Forside

Redaktion: 
G. L. Grove
Poul Hennings

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 

 

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1910

Artikler:

Uddrag af de ældste Kirkebøger for den romersk-katholske Menighed i København
Af Arkivsekretær Fr. Jürgensen West

Ungdomserindringer af Lotterikollektør i Aalborg Jens Bech
Meddelte ved hans Sønnedatter, Fru Suzon Beck

Nogle Oplysninger om Skuespiller Hans Christian Knudsen, født 1763, død 1816
Meddelte af Bibliothekar Aagaat Daae

Familie-Optegnelser fra Fladstrand
Meddelt af Universitetsstipendiat Oluf Kolsrud

Christen Pram og Konsulatsposten i Tunis
Ved Arkivassistent E. Marquard

Autobiografiske Optegnelser af Jørgen Wetlesen
Meddelte af hans Sønnesøn, Adjunkt T. Vetlesen

Et Bidrag til Studentermatriklen før 1611
Af Kredslæge K. Carøe

Nogle Rosenørn’ske Slægtebogsoptegnelser
Ved Arkivregistrator P. B. Grandjean

Optegnelser om Familien Gleerup
Af Postexpedient C. Klitgaard

Det Hincheldeyske Gravkapel
Af Justitsraad, Viceinspektor paa Regensen S. Skouboe

Fortegnelse over Kandidater med „slesvigsk juridisk“ Examen 1796—1863
Ved Assistent i Rigsarkivet, Cand. juris H. C. Roede

Breve fra Peter Andreas Heiberg til Kammerherre, Oberst Joseph Nicolai Benjamin Abrahamson
Ved Dr. phil. Louis Bobé

Iver Tønnessøn Huitfeldt
Efterladt Manuskript af Rigsarkivar J. H. Huitfeldt-Kaas

Familieoptegnelser af Sognedegn Samuel Jacobsen Prahl (f. 1730, d. 1819)
Ved Arkivregistrator P. B. Grandjean

Optegnelser om Familien Worm (Wormskiold)
Af Postexpedient C. Klitgaard

Spørgsmaal og Svar:

Spørgsmaal 1: Gammel norsk Adel?
Af Arkivamanuensis A. W. Rasch

Spørgsmaal 2: Om Jørgen Friederich Lorentz Voigt

Spørgsmaal 3: Om F. J. Meiers Værk: Frederiksberg Slot, dets ældste Historie

Svar: Vedr. Tobie Martin

Meddelelser:

Meddelelser om Samfundets Anliggender

Fortegnelse over Medlemmerne af Samfundet for dansk-norsk Genealogi og Personalhistorie (1911)

Register

Tillæg:

Dødsfald i Danmark 1909
Af Arkivregistrator Jul. Bidstrup

Dødsfald i Norge 1909
Af Arkivamanuensis A. W. Rasch