Bjørn Westerbeek Dahl, født 1952. Formand for Selskabet for Københavns Historie og medlem af bestyrelsen af »Kastellets Venner«. Har tidligere publiceret »En saadan kapabel person« i Personalhislorisk Tidsskrift 2001:2, samt Valentin »den gamle graver« i Personalhislorisk Tidsskrift 2007:1, samt Kortets historie i Vejle Amt, 1993; Vor kongelige fæstning Nyborg, 1995; De bastionære befæstninger 1600-1870 i: Guide til Københavns befæstning, 1996, samt Kastellet som det aldrig blev. Byplan og bygninger i Hendrik Ruses Kastel, 2008. Desuden talrige artikler om dansk historie og topografi, se i øvrigt www.fagforfatter.dk/medlemmer

Bibliografi

Hans Jacobsen Schiørt- Christian den 4.s ingeniør
Personalhistorisk Tidsskrift 2009:1, side 15-34

Valentin »den gamle graver«
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:1, side 1-15