Jesper Overgaard Nielsen, født 1967. Arkivar ved Landsarkivet for Nørrejylland og cand.mag., ph.d. i russisk og historie på en afhandling om politisk kultur i Rusland i det 18. århundrede: Royal legitimacy in 'The Era of Palace Revolutwns'. A study in eighteenth-century Russian political culture, Aarhus 2004. Har desuden skrevet artikler og deltaget i genudgivelsen af den danske præst Peder von Havens rejseberetning fra Rusland: En reise udi Rusland, Aarhus Universitetsforlag, 2003

Bibliografi

Johann Albrecht von Korff - russisk gesandt i Danmark
Personalhistorisk Tidsskrift 2009:1, side 35-51