Ole Færch, f. 1946, akademiingeniør, HD. Har blandt andet publiceret: Færchslægterne i Danmark, 1998, Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Danmark, 1999, Diplomatarium Hornumense, Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing 1216-1636, 2004, Klæstruplund i Vokslev sogn, 2007, Hasseris Å, 2008, Vokslev Sogns Historie, 2010, Himmerlandske herredsfogeder, by-og birkefogeder samt skrivere, 2011. Gravstenene i Vokslev kirke og Romanske gravsten i og ved Vokslev kirke (Himmerland & Kjær herreds årbog 2001 og 2002), Fru Inger i Suldrup, Personalhistorisk Tidsskrift 2003:2, Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, Et blad af Vinranke-Munkernes saga, Personalhistorisk Tidsskrift 2009:1.

Bibliografi

Peder Munk i Torstensgaard og Staby Kærgaard samt Peder Munk i Vesterris, del 2
Personalhistorisk Tidsskrift 2012:2, side 129-140

Peder Munk i Torstensgaard og Staby Kærgaard samt Peder Munk i Vesterris, del 1
Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1, side 21-31

Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard
Personalhistorisk Tidsskrift 2009:1, side 1-14