Kirstin Nørgaard-Pedersen, født 1929. Uddannet på Kunsthåndværkerskolen i København med afgangseksamen 1950. Har dyrket slægts- og lokalhistorie fra omkring 1980 og skrevet artikler i Østjysk Hjemstavnsforenings Årbøger, i Århus Stifts Årbøger, Personalhistorisk Tidsskrift og i tidsskriftet Slægten. Bøger: Mesing by 1458-1767. (Eget forlag 1995) og Herredsfogedslægten, herredsfoged Peder Pedersen i Borum og hans efterkommere indtil omkring midten af 1700-tallet. (Forlaget Slægten 2004). Tåstrup By i Harlev Sogn, gård- og slægtshistorie 1544 til omkring 1770. (2008).

Bibliografi

En Saxeslægt i Danmark og Norge
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:1, side 43-73