Peter Wodskou Christensen, født 1961. Vagtmester på Landsarkivet i København samt Rigsarkivets fjernmagasin i Glostrup. Tidligere registrator og projektleder for SPE-projektet på Landsarkivet i København og Rigsarkivet. Har bl.a. udgivet transskriptioner af Jersie og Solrød sognes ældste ministerialbøger, skrevet mindre slægtshistoriske artikler og er medudgiver af forbryderportrætter på cd (Genealogisk Forlag). Ankermand for første fase af registerbladsprojektet. Sidder i bestyrelserne for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie samt i Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn.

Bibliografi

Slægten Wodskou fra Vodskov skole i Hammer sogn
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:1, side 92-119