Tommy P. Christensen, f. 1955, MVO fra RUC, cand.mag., forfatter og foredragsholder. TPC har især arbejdet med kulturhistoriske emner. Han arbejdede i nogle år som arkivleder og museumsinspektør. I en årrække var han redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift og er forfatter til artikler i Personalhistorisk Tidsskrift 1988, 1989, 1992, 1993, 1994, 1995 og anmeldelser siden 1986. Han har desuden virket som redaktør af SSF's tidsskrift Slægten I perioden 2012 til 2016 var han formand for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. I hans tid som formand blev Personalhistorisk Tidsskrift i 2014 omdannet til en årbog i et nyt og moderne design. Til daglig er han leder af ECM-Media, og arbejder som forfatter og virker fortsat som anmelderredaktør for Personalhistorisk Tidsskrift og bestyrelsesmedlem i Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie. 

Bibliografi

Slægt, jord og våben – om høj- og lavadel samt grænseland og grænseadel
Personalhistorisk Tidsskrift 2015, side 109-138

Folketællingen 1801 - pålidelig eller mangelfuld?
Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2, side 131-150