Tor Weidling, født 1957. Førstearkivar ved Riksarkivet, Oslo. Dr.artium fra Universitetet i Oslo 1997 med avhandlingen Adelsøkonomi i Norge fra reformasjonstiden og fram mot 1660, Acta Humaniora 43, Universitetsforlaget 1998.

Bibliografi

Et brev om krig
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2, side 237-240