Ulf Ekblad, f. 1953, fil.dr i fysik, styrelsemedlem av slåktforskarforeningen DIS-Filbyter, f.d. vice ordforande och sekreterare i Napoleonsällskapet i Sverige. Har skrivit ett 60-tal rapporter om militär rymdteknik och hållit personhistoriska foredrag. Thomas Fincke är hans ana 13 generationer bakåt.

Forfattaren riktar ett stort tack till universitetshistoriker Ejvind Slottved vid Københavns universitet for hjålp med tolkningen av texten på minnesstenen i København. Likaså ett stort tack till Birgit Torngård for hennes oversättningar av de latinska texterna.

Bibliografi

Thomas Fincke - en forgrundsgestalt i vetenskapens Danmark under renässansen
Personalhistorisk Tidsskrift 2011:1, side 1-39