Vello Helk, overarkivar, dr. phil., f. 1923, Leder af Rigsarkivets afdeling for private arkiver. Har skrevet om modreformationen i Danmark, danske studerende i udlandet og publiceret uddrag af flere stambøger, bl. a. i Personalhistorisk Tidsskrift, samt fortegnelser over stambøger.

Bibliografi:

Artikler i Personalhistorisk Tidsskrift

Danske, norske og nordslesvigske elever i det akademiske gymnasium i Altona 1738-1850
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1, side 108-116

Christian 4.s stambogsindførsler
Personalhistorisk Tidsskrift, 1988:1 side 1-9

Supplement til magisterpromotioner i København 1544-1585
Personalhistorisk Tidsskrift, 1987:1 side 41-44

Dansk-norske og slesvig-holstenske studerende i Oxford (supplement 1623-69)
Personalhistorisk Tidsskrift, 1986:2, side 165-168

Pastor Aage Dahis præstehistoriske samlinger i Rigsarkivet
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 105-110