Vibeke Andersson Møller, født 1963, mag.art. i kunsthistorie, museumsinspektør ved Nyere Tids Samling, Nationalmuseet. Har skrevet flere artikler om dansk arkitektur og interiørkunst i det 18., 19. og 20. århundrede.

Bibliografi

Fragmenter fra storkøbmand Peter van Hemert
Personalhistorisk Tidsskrift 2001:1, side 1-13