Hans H. Worsøe, f. 1932, cand.mag., fhv. landsarkivar ved Landsarkivet for Sønderjylland, arkivar ved ved Landsarkivet i Viborg. Har bl.a. skrevet Slægtshistorie i Sønderjylland (2. udg. 1999) og Politikens Håndbog i Slægtshistorie (5. udg. 2005) samt bidrag til tidsskrifter og samleværker. Siden 1966 redaktør af Personalhistorisk Tidsskrift. Medarbejder (borgerlige slægter) ved 3. udgave af Dansk biografisk leksikon.

Bibliografi

Artikler i Personalhistorisk Tidsskrift

Anne Margrethe Fontain og Frederik VI - Et supplement
Personalhistorisk Tidsskrift 2011:1, side 117-119

Anne Margrethe Fontain og Concordia Ehlers - En sag om børnemishandling i København år 1800
Personalhistorisk Tidsskrift 2010:2, side 195-217

Sydslesvigske kirkebøger tilgængelige på mikrokort i Danmark
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:1, side 115-117

Henric Sollbe 1901-1987 (Nekrolog)
Personalhistorisk Tidsskrift 1988:1, side 74

Nogle betragtninger om børn født uden for ægteskab. Deres vilkår og mulighederne for at følge dem og deres forældre
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 243-266