Maria Hvid Kargaard, født 1983, cand.mag. i historie fra Københavns Universitet 2009 med speciale om den anden Carl Gustaf-krig 1658-1660. Forsker i det relationelle forhold mellem krig og dagligdag i 1600-tallet og har udgivet flere artikler om den svenske fæstningslejr uden for København 1658-1660. Tidligere ansat ved Københavns Museum og Dansk Folkemindesamling samt samlingsmedarbejder ved POST & TELE MUSEUM med ansvar for digitalisering af museets samlinger og udvikling af en internetbaseret brugerportal for museets arkiv. Fra 2012 ansat som redaktør ved rejsebureauret Nazar Nordic.

Bibliografi

Om Post & Tele Museums bibliotek og arkiv
Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1. side 105-116

Med stor fare og besvær. Social dynamik under den anden Carl Gustaf-krig
Personalhistorisk Tidsskrift, 2011:2, side 40-61