Peter E. Nissen, født 1976, mag.art., forskningsbibliotekar på Syddansk Universitetsbibliotek og leder af Syddansk Sang- og Visecenter. Har dansk musikhistorie i det 19. og 20. århundrede som specialområde, bl.a. gennem sit speciale Klaverkonge i Abbatedragt? Franz Liszts receptions- og virkningshistorie i dansk musikliv 1839-1928, 2005. Har desuden været projektforsker på Dansk Folkemindesamling, hvor han har arbejdet med sang- og musikkulturen i de folkelige bevægelser.

Bibliografi

Franz Liszt og de danske pianister. I anledning af Franz Liszts 200-års fødeselsdag 2011
Personalhistorisk Tidsskrift 2011:2, side 83-107.