Jens Chr. V. Johansen, født 1949, dr. phil., ekstern lektor ved SAXO-instituttet, Københavns Universitet. Underviser i metode, dansk og spansk historie (16.-18. århundrede). Forskningsområder: retshistorie (herunder trolddomsprocessernes historie) og dansk-svenske forhold før og efter Roskildefreden. Publikationer omfatter bl.a. disputatsen: Da Djævelen var ude... Trolddom i det 17. århundredes Danmark, Odense, 1991.

Bibliografi:

En skånsk familie mellem dansk og svensk: Ramel til Bækkeskov
Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1, side 9-20