Lone Liljefalk (f. 1958), cand. mag. i historie og engelsk. Tidligere lektor ved Historisk Institut, Aarhus Universitet.

Bibliografi:

Bodil-slægten - en sydsjællandsk gåde
Personalhistorisk Tidsskrift 2013:1, side 46-60