Eyvind Lyngsie Jakobsen, født 8. marts 1936. Cand. jur. 1971. 1971-73 amtsfuldmægtig i Ribe Stiftamt, 1973-76 fuldmægtig i Overfredningsnævnet, 1976-77 i Miljøstyrelsen. 1977-2005 amtsfuldmægtig i Viborg Stiftamt. Har i en længere årrække arbejdet med flere slægter, herunder Skram-slægten fra Sønderjylland. Har transskriberet Henriette Skrams (1854-1928) erindringer, som er udlagt på hans hjemmeside med et link fra KVINFO.dk. Den først nævnte person i artiklen, Berend Christof Bekker/Sehram (ea. 1670-1731), er forfatterens 5 x tipoldefar. Hans mors mor var en Frellsen, en gren, der er med i artiklen, og den, der rækker tilbage til Skram.

Bibliografi

En dansk Schram/Skram-slægt fra Sønderjylland
Personalhistorisk Tidsskrift 2016, side 107-145