Jørgen Mikkelsen, f. 1959, ph.d., arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet, København. Har især forsket i dansk og europæisk by- og handelshistorie, men også publiceret artikler om dansk rets-, administrations-, medicinal- og uddannelseshistorie m.m., bl.a. The Danish urban system pre-1800: a survey of recent research results, Urban History 2006 (sammen med Søren Bitsch Christensen) og Militærforvaltningen og udskrivningsvæsenet, i: Ole Degn, red.: Vor gunst tilforn. Kilder til dansk forvaltningshistorie 1500-1750, 2007 og mange andre emner inden for dansk historie.

Bibliografi

Pas, opholdsbøger og udlændingesager
Personalhistorisk Tidsskrift 2016, side 57- 

Strengt fortroligt. Et signalement af (Danske) Politiefterretninger
Personalhistorisk Tidsskrift 2015, side 159-168

Dansk-norsk samhandel i årene omkring 1814
Personalhistorisk Tidsskrift 2015, side 171-177

Dansk-norsk samhandel i 1700-1800-tallet
Personalhistorisk Tidsskrift 2014, side 25-50

Fra "Provinsakvarium" til en del af Statens Arkiver Øst - Landsarkivet i København 1893-2011
Personalhistorisk Tidsskrift 2012:1, side 32-68

Arkivalske spor efter Københavns Politi, Politiretten og Kriminal- og Politiretten - en præsentation af nogle vigtige arkivserier
Personalhistorisk Tidsskrift, del 1: 2011:1, side 59-89, del 2: 2011:2, side 62-82

Utilgængelige arkivaliers tilgængelighed - Bemærkninger i anledning af den nye arkivlov
Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2, side 279-287