Knud Børge Pedersen, f. 1942, cand.med.vet., lic.med.vet., dr.med.vet. og cand. theol. Fhv. direktør for Statens Veterinære Serumlaboratorium, Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Danmarks Veterinærinstitut og Danmarks Fødevareforskning. Cand.theol. 2012, speciale: ”Historien om J.L. Lunds altertavle i Sankt Johannes Kirke på Nørrebro i København og altertavlens placering i tidens teologiske og kulturelle miljø”, 2011. Praktisk-teologisk uddannelse ved Pastoralseminariet, 2012. Forsker i 1800-tallets altertavler.

Bibliografi

Luther på Rigsdagen i Worms
Personalhistorisk Tidsskrift 2016, side 175-186