forside

Årgang:
3. årgang
1. række 3. bind

Redaktion: 
Fr. Krarup (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk, norsk
Side 1-475 + tillæg

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1882

Artikler:

Postmester Jos. Dan. Schmidts Levned, skildret af ham selv
udgivet af Kammerraad C. Christensen i Hørsholm (med Noter af Red. )

Slægtskabsforbindelser mellem dansk og svensk Adel i Tiden før Kalmarunionen
af Dr. Kr. Erslev

Optegnelser om de ældre Led af den paa Damsgaard hjemmehørende Adelsslægt Krabbe
af Assistent A . Thiset

Norges genealogiske Literatur efter 1814
ved Professor L. Daae

Optegnelser fra Bergen fra 16de og 17de Aarhundrede
ved Arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas

Supplement til Darre-Wedege Familjens Stamtavle
ved Kjøbmand Bing Buck i Throndhjem

Conferentsraad Hans Simonsen til Erholm og samme Gaards Ejere fra 1664
af Cand. polit. G. L. Wad

Magistre creerede ved Kjøbenhavns Universitet fra Reformationen til 1660
ved Dr. H. F. Børdam

Gravskrifter fra Stavanger Domkirke II
ved Arkivassistent, cand. jur. E. A. Thomle

Presbyterologiske Antegnelser fra det Nordenfjeldske (Hr. Holger Lauritssøn til Aafjorden)
ved Arkivassistent, cand. C. A. Øverland

Dansk Kjøbstedsliv i forrige Aarhundrede (Kjøbmand Poul Jacobsen i Faaborg)
af Lærer F. Jacobsen i Ringe

Stifts Relationer indsendte til Klevenfeldt (Sjællands Stift, fortsættes)
udg. af Red., Arkivassistent Fr. Krarup

Efterretninger om Familien v. Zernichow (Czarnichow) i Norge
ved Arkivfuldmægtig Huitfeldt-Kaas

Høegerne, en genealogisk Undersøgelse
af Assistent Thiset

Slægten Bang
ved afd. Arkivsekretær C. U. A. Plesner

Notits om Valentin Knudsen
af Sognepræst A. T. Jantzen i Gjentofte

Nogle Christianssandske Præsteautobiografier (I. Hr. Daniel Schive)
ved Arkivassistent, cand. jur. E. A. Thomle

Provst Henning Hansen i Skjelby, selvfortalt Levnedsløb
udg. af Red., Arkivassistent Fr. Krarup

Nogle Erindringer om Steen Steensen Blicher
af Etatsraad Lauritz Foss, udg. af Fr. Barfod

Nogle Biografier af Norske Danebrogsriddere fra Beg. af det 19de Aarhundrede
udg. af Capt., Kammerherre C. J . Anker

Til Familien Dahlepils Historie
ved Arkivassistent, cand. jur. V. A. Secher

Spørgsmål om:

1. Hegelundet og Riepere

2. Hr. Benedictus Benedicti i Cosel

3. Mordet paa Ritmester H. C. Kaas 1723

4. Cantor Gravenhorst’s Fødsel og Herkomst

5. en norsk Gren af Slægten Grove

6. Slægtskab mellem Jomfru S. A. Moth og Biskop P . N. Krog

7. 2 Slægter Gjedde

7. (skulde have været 8. ) Christopher v. d. Lippes Efterslægt

8. Slægten Behr i Danmark og Norge

9. Krigsraad Harboe Meulengraclits Herkomst

10. Krigsraad H. C. Møllers Herkomst

Svar om:

Rosbacherne af Ex. jur. Crone og Jægermester Schøller og af Arkivfuldm. Huitfeldt-Kaas

Sigv. Simonsen af Arkivass Thomle

Gjedderne af Assistent Thiset

Kirurg Rieper af Assistent Elvius

Harboe Meulengrachts Herkomst af Red.

H. C. Møllers Herkomst af Red.

Stabelerne af Arkivass. Thomle

Forskelligt:

Gaver

Tillæg og Rettelser

Register, ved cand. Ch. Brøndsted

Tillæg:

Dødsfald 1881 i Norge, ved Arkivfuldmægtig O. G. Lundh

Dødsfald 1881 i Danmark, ved Lensbaron G. S. Th. Adeler

Samfundets egne Forhold