Redaktion: 
Fr. Krarup

Forlag:
Samfundet for Dansk-Norsk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer: Sprog: dansk, norsk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 352 sider + tillæg

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift
1880, 1. rk., 1. bd. (PDF)

Artikler:

Genealogen og hans Arbejde
af Sognepræst Imm. Barfod

Om Ludvig Holbergs Skolegang, hans Lærere og Bergens Skole
af Provst Lampe

Forglemte Adelsslægter (1. Krabbe)
af Assistent Thiset

En fyensk Godsejer efter Enevældens Indførelse
af Skolelærer Jørgensen

Brev fra Biskop Niels Paaske til Kansler Chr. Friis til Kragerup om Lægerne i Bergen
ved Sognepræst Dr. H. Rørdam

Bolle Luxdorph
af Assistent, cand. polit. G. L. Wad

Gravskrifter fra Akers Kirke
ved Arkivfuldmægtig Huitfeldt

Brev fra H. C. Andersen til F. E. Hundrup
ved Assistent Krarup

Optegnelser af Lambert Jensen, Borgmester i Nyborg
ved Arkivar Dr. O. Nielsen

Optegnelser af S. A. Boysset, gift med Oberst H. G. Grevenkop
ved Assistent Krarup

En gammel »Stambog«
ved Assistent Krarup

Samtidig Fortegnelse over danske Adelsmænd, som døde i Aarene 1563—66
ved Assistent Thiset

»Stifts Relationer« om Adelige i Danmark og Norge, indsendte til Klevenfeldt
Bergens Stift

Annalistiske Optegnelser fra norske Lovbøger
ved Professor, Dr. Gustav Storm

Nogle Gravskrifter
ved Sognepræst, Dr. H. Rørdam

Nordmanden Augustinus Meldals Levned, optegnet af ham selv
Sognepræst, Dr. H. Rørdam

Uddrag af St. Nicolaj Kirkes Begravelsesprotokol
ved Arkivar, Dr. O. Nielsen

Gravskrifter og lignende Inscriptioner fra forskjellige norske Kirker
ved Arkivfuldmægtig Huitfeldt

Rettelse med Hensyn til Fremstillingen af Peder Wessels Ungdomsliv
af Cand. mag. C. E. Secher

Povel Nielsen Rosenpalm
af Assistent, Cand. G. L. Wad

Kjøbenhavns Politimestre og Politidirektører 1682—1864
af Arkivar, Dr. O. Nielsen

Spørgsmål og Svar:

1. Om den ældre Slægt Krabbe
af Assistent Thiset

2. Om Tycho Broch
af Provst Lampe

3. Om Didrik Brincks Efterslægt
af Pastor A. H. Nielsen

4. Om Karen Lütken
af Sognepræst Imm. Barfod

5. Om Iver Bruuns Efterslægt
af Redaktør Hiort Lorenzen

6. Om Slægten Pays Herkomst
af Overretsprokurator Maag

7. Om Jul. de Fey
af Adjunkt Wulff i Aalborg, med Svar af Assistent Thiset

8. Om Lic. med. Hugo Fred. Ørn
af Læge Ingerslev

9. Om Byfoged Henr. Jessens Efterslægt
af Boghandler-Medhjælper Rützou

10. Om Provst Jac. Bondesens Børn
af Skolelærer B. Bondesen

Tillæg og Rettelser

Register:

Bogens Navne
ved Candidat Brøndsted