Ole Fenger, f. 1931, professor i retshistorie ved Aarhus Universitet, dr. jur. Væsentlig produktion: »Fejde og mandebod. Studier over slægtsansvaret i germansk og gammeldansk ret« (disp. Kbh. 1971). »Romerret i Norden« (Kbh. 1977).

Bibliografi

Slægten og retssystemet
Personalhistorisk Tidsskrift 1979, side 89-104