Ole Rasmussen (f.1940), cand.mag. i historie og etnografi. Tidligere videnskabelig medarbejder og dokumentalist ved Landsarkivet for Sjælland.

Bibliografi:

»På Tinge skal Mand Huus og Jord skiøde...« - Træk af tinglysningsvæsenets og skøde-panteprotokollernes historie
Personalhistorisk Tidsskrift 2013:1, side 26-45