Gregers Hansen, 10.6.1900-15.9.1997, fhv. kommunaldirektør.

Bibliografi:

Rochegune
Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2, side 97-102

Kendte danskeres anetavler XXV: Højskoleforstander Holger Begtrups anetavle
Personalhistorisk Tidsskrift 1988:1, side 75-80

Journalisten Henrik V. Ringsteds anetavle
Personalhistorisk Tidsskrift 1987:1, side 61-70

Højskolemanden og botanikeren Jakob E. Langes anetavle
Personalhistorisk Tidsskrift 1986:2, side 157-163