Marthe Hommerstad f. 1975, ph.d., historiker og rådgiver ved Stortingsarkivet. Har som doktorgradsstipendiat og forsker været tilknyttet forskningsprojekterne demografisk teori og historisk praksis og 1814 grundloven - historisk virkning og social forankring ved Universitetet i Oslo. Har publiceret flere artikler omhandlende demokratisering, politisk historie, retshistorie og folkelig deltagelse i perioden før og efter 1814, og sammen med Morten N. Ottosen redigeret antologien Ideal og realitet - 1814 i politisk praksis for folk og elite. Hun udgav i 2014 bogen Politiske bønder - Bondestrategerne og kampen for demokratiet 1814-1837.

Bibliografi

Christian Magnus Falsen, 1814 og den norske Grunnloven
Personalhistorisk Tidsskrift 2014, side 53-66.