N. Juel, överste.

Bibliografi:

Härstammade prästen och annalisten Christiern Nielsen Juel (1533-1596) från släktlinjen Krabbe-Juel
Personalhistorisk Tidsskrift 1964, 14.rk. 6.bd. 4.hf., s. 266-269