Nils Fredrik Beerståhl, f. 1935. Fil.kand. i Uppsala 1960, fil.lic. 1969 på en afhandling om »Västergötlands portråttgravstenar under renässans och barock«. Siden 1972 ansat ved lensmuseet i Skara.

Bibliografi

Kring ett tredubbelt Bröllop på Köpenhamns slott 1617
Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2, side 117-130