Margit Baad Pedersen, født 1946. Mag.art. i europæisk etnologi. Har som leder af Haslev Museum 1983-1999 bl.a. beskæftiget sig med stationsbyhistorie samt i forbindelse med registrering af bevaringsværdige gravminder også med kirkegårdenes kulturhistorie. Har bl.a. udgivet: Huse af kalk. Kalksten fra Fakse som lokal bygningssten. 2005.

Bibliografi

Pyramiden i Braaby - hvem var Maria? - birkedommer A.G. Beck og hans familie
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2, side 294-311