Bibliografi:

Unkersønnerne - en fynsk adelsslægt der slog sig på købmandshandel
Personalhistorisk Tidsskrift 1986:2, side 117-156