Anna Marie Lebech-Sørensen, cand. mag i engelsk og dansk, lektor. Var lektor ved Rødkilde Gymnasium, Vejle. Har blandt andet udgivet artikler i Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2 s.165-182, 1991:1 s.109-110, 1992:2 s.189-212, 1993:1 s.53-67, 1998:1 s.34-73. Desuden kan nævnes Højt fra træets grønne top, Peter Fabers jul, 1994 samt 4-binds værket Vindmøller og Vandmøller i Danmark, 2001-2009.

Bibliografi:

Familiekredsen omkring Anne Krabbe - af hallandsk adel med kommentarer til »Gravskrift over Anne Krabbe 1659«
Personalhistorisk Tidsskrift 2013:1, side 1-25

Mette Scholastica Kellinghusen - hendes liv, aner og efterslægt
Personalhistorisk Tidsskrift 1998:1, side 34-73

Matthias Böckmann - en tysk gartner i Danmark i det 17. århundrede
Personalhistorisk Tidsskrift 1993:1, side 53-67

Chr. Kurtz Nolds selvbiografi - omkring familiekredsen Kurtz Nold
Personalhistorisk Tidsskrift 1992:2, side 189-212

Kendte danskeres anetavler XXVI - anetavle for telegrafdirektør og forfatter Peter Christian Friederich Faber
Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2, side 165-182