Georg Carl Chr. Albeck, f. 1904, cand.polit. Fhv. amtsforvalter, har tidligere publiceret arbejder i Personalhistorisk Tidsskrift.

Bibliografi

En overraskende dattersøn i Stantemachers hus i Viborg
Personalhistorisk Tidsskrift 1988:2, side 151-164