Karl-Erik Frandsen, født 1940. 1967 cand. mag. i historie og geografi og samme år ansat som amanuensis senere lektor på Historisk Institut ved København Universitet. Fik 1983 dr. phil.-graden på afhandlingen Vang og Tægt, der handler om dyrkningssystemerne i de danske landsbyer i slutningen af 1600-tallet. Den foreliggende artikel er et omarbejdet kapitel fra en større bog: The East Plague in the Baltic Region 1709-1713, der forventes at udkomme på Museum Tusculanums Forlag i efteråret 2008.

Bibliografi

Pesten i Helsingør 1711. En familiesygdom. En undersøgelse af epidemiens spredningsmønstre
Personalhistorisk Tidsskrift 2008:2, side 241-259