Forside

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1983

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: s. 97-240

Udgivet med støtte fra:
Statens humanistiske forskningsråd

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1983:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Gamle Knudsens andet ægteskab - 4 francesser og deres slægt
Af fhv. ankechef, cand. jur. H. F. Garde

Polsk musketer - dansk husmand
Af cand. mag. Esben Grangaard

Politikeren redaktør J. H. G. Taubers anetavle
Af fhv. kommunaldirektør, cand. polil. Gregers Hansen

Lidt personalhistorie fra Rydgård og Vedø på Djursland
Af fhv. lektor, mag. art. Aksel Nellemann

En svogerskabstavle
Af civilingeniør B. V. Adsersen

Realitet og mulighed i slægtsforskning »på EDB«
Af stud. mag. Jens-Ivar Mørch

Om Spadeslægten Tarnowski og dens Afstamning
Af fhv. overlæge Curt Eugen Tarnowski

Viet på Svendstrup
Af Skovrider Sv. Bang

Adelsårbogens fremtid
Af lektor, mag. art. Knud Prange

Præster i Lyngå-Skjød sogne
Af afdelingsleder A. Troels Møller

Slægten Richardt I
Af Fiskeeksportør Peter K. Richardt og arkivsekretær Finn Andersen

Småstykker:

Nyt om en præstehustru
Ved Villads Villadsen

Erik Holm Madsen 1927-82
Ved Hans H. Worsøe

Anmeldelser:

Den danske lægestand 1965-1982 
Af Elisabeth Jeppesen m.fl. (anmeldt af Jørgen Peder Glausager)

Den seidelinske slægtsbog 
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Cirkus i Danmark 1-3 
Af Anders Enevig (anmeldt af Finn Andersen)

Tilføjelser og rettelser (tillæg 2) til H. Hjorth-Nielsen »Danske Prokuratorer 1660-1869« 
Af Finn H. Blædel (anmeldt af Finn Andersen)

Kornerup-slægten 1644-1982 
Af Klaus Steen og Ebbe Kornerup (anmeldt af Finn Andersen)

Orientering:

Vedtægter for Hvem forsker Hvad