forside

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sideantal: 127

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1980:1

Artikler:

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistories 100-års jubilæum
Ved Hans H. Worsøe

Statutter for medaljen »For en bemærkelsesværdig personalhistorisk indsats«

Nærlæsning af nyere kirkebøger
Af Arkivar Paul G. Ørberg

Vonsild tillysningsbog, en efterskrift
Af Hans H. Worsøe

Hans Bang i Bogense d. 1560, med et afsnit om den ældre Bang-slægt i Vendsherred
Af HA og HD Fritz Scbönwandt

Slægten Eichel fra Nordslesvig
Af fhv. socialinspektør Olav Christensen

Middelaldergenealogi og heraldik. Belyst ud fra 4 nyafdækkede våbener i Kværkeby kirke
Af lektor, mag. art. Knud Prange

Fritz Jurgensen (1818-63) Humor og melankoli
Af Overlæge, dr. med. Ib Ostenfeld

Kendte danskeres anetavler: Professor Harald Wcstergaards anetavle
Af Fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Rigsarkivets nyere registraturer over privatarkiver
Af Overarkivar, dr. phil. Vello Helk

Nekrolog:

Sven Houmøller 15.12.1916-13.10.1979
Ved Finn H. Blædel

Orientering:

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie for 1979

Hvem forsker Hvad 1979
Ved Wolf Møller

Spørgsmål fra medlemmerne:

Borgmester i Sæby Hans Nielsen (Gram), f. ca. 1590, d. e. 1662
Ved Ove Gram Schioldager

Små meddelelser:

Laurence Gronlund alias Laurits Andreas Grønlund {Sv. Cedergreen Bech)

Rettelser og tilføjelser til Ole Bjørn Krafts anetavle
Ved Henning Jensen

Anmeldelser:

Dansk kunsthåndværker Leksikon I—II
{anmeldt af Hans H. Worsøe)

Foreløbige arkivfortegnelser: De ældre nordslesvigske byarkiver
{anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Privatarkiver: Amtslæge, dr. med. H. Lausten-Thomsen, hans fader, gårdejer Hinrich Thomsen, Roost, og forfædre i Roost
{anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Svenska studenter i Wittenberg
Af Christian Callmer {anmeldt af Vello Helk)

Album academiae Carolinae. Lunds universitets matrikel 1732-1830
{anmeldt af VelloHelk)

Erinuringer II
Af Henrik V. Ringsted {anmeldt af Finn H. Blædel)

Kopisten
Af Jørgen Mathiassen {anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Danske Patricierslægter II
Af Wilhelm von Antoniewitz {anmeldt af Hans H. Worsøe)