forside

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-120

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1981:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Middelalderlige testamenter som personalhistorisk kilde
Af arkivar, cand.mag. Thelma Jexlev

Garver-slægten Rosted
Af ekspeditionssekretær Finn H. Blædel

Købmændene på Lolland-Falster ved midten af 1700’årene
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen:

Magister Jørgen Harder fra Brunsbüttel, præst i Hollænderbyen på Amager 1640-82
Af lærer Jan Bak Harder

En sønderjysk slægt Bruun i 4 generationer
Af lektor, cand.scient. Svend Jacobsen

Et Liv gjenoplevet i Erindringen. Et bidrag til et berømt memoireværkstilblivelse
Af fhv. landsarkivar, dr.phil. Harald Jørgensen

Arvskiftet 19 mars 1397 mellan Niels Ågesens (Galen) barn
Af Friherre Åke Thott

Småstykker:

Da Bournonville rejste til Norge med Jomfru Fjeldsted
Af Chr. Gandil

Hvordan opbygger man sit slægtsarkiv
Et forslag af Ib Priskorn og Iver Moslund

Orientering:

På spor af vore aner - en vandreudstilling

Nyt fra Norden

Regnskab for Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie 1980

Den nye navnelov og Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Nyt historisk selskab

Anmeldelser:

Ravn 1-2
Af Leo Tandrup (anmeldt af Harry Christensen)

Heraldik, kilder, brug, betydning
Af Ottfried Neubecker. Oversat og bearbejdet for Skandinavien af Nils G. Bartholdy (anmeldt af Knud Prange)

Svenska släktkalendern 1980
(anmeldt af Finn Andersen)

Svenska släkter 1:1
(anmeldt af Finn Andersen)

Slægten Kann i Danmark, 2. udg.
Af A. Kann Rasmussen og B. Hvidberg-Hansen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Mathias Winge, Guldsmed i Vejle 1764-94
Af Per Winge (anmeldt af Finn Andersen)

Mit Levnedsløb
Af etatsråd Holger Hammerich (anmeldt af Finn H. Blædel)

Livet i Vedersø præstegård. Om Lise og Kaj Munk
Af Bjarne Nielsen Brovst (anmeldt af Finn H. Blædel)

Erindringer III
Af Henrik V. Ringsted (anmeldt af Finn H. Blædel)

Oluf Lundt de Bang, 1731-1789
Af Palle Oluf de Bang (anmeldt Finn Andersen)

Cathrine Amalie Henriette de Bang, f. Callisen, 1779-1878, til Sparresholm
Af Palle Oluf de Bang (anmeldt Finn Andersen)

Mindesmærker i Fredericia
Af Henrik Nielung (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Dansk biografisk leksikon, 3. udg
Kommentar ved Sv. Cedergreen Bech

Thi kendes for ret. Studier i de civile københavnskedomstoles historie i perioden ca. 1660 til 1919
Af Harald Jørgensen (anmeldt af Finn Andersen)