Forside 1982_1

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 129-228

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1982:2

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

En kongelig familiehistorie. Frederik VI og Frederikke Dannemand
Af Fhv. landsarkivar, dr. phil. Harald Jørgensen

Familien von Mandern
Af Fhv. kommunaldirektør, cand.polit. Gregers Hansen

Tyske begravelser i Danmark
Ved Helle Linde

Studerende fra Danmark-Norge og Slesvig-Holsten i Geneve 1559-1878
Af overarkivar, dr.phil. Vello Helk

Stambøger fra tiden før 1800
Ved Vello Helk

Urmagere og ure i Faaborg
Af fhv. handelsoverlærer, stud.mag. Jens Lampe:

I. C. Christensen og hans 32 aner
Af Statsautoriseret revisor H. Erik Olesen

Tilføjelser til Agnes Henningsens anetavle
Ved Gregers Hansen

Om historikeren, uroplevelsen og historien eller om, hvad en 5-krone kan betyde for skabelsen af en historisk biografi
Af Universitetslektor, dr.phil. Leo Tandrup

Jens Engbergs oldeforældre eller slægtshistorie og Danmarkshistorie
Ved Knud Prange

Orientering:

Generalforsamling 1982 og bestyrelsens beretning

Nordisk slægtsforskerkonference

Anmeldelser:

Latinskolens religionslærere
Af Erik Nørr (anmeldt af Jørgen Peder Clausager)

Nekrologer og biografier over officerer o.l.
Af J. Dencker (anmeldt af Finn Andersen)

Godsarkiver. Registraturer, Krenkerup og Lerchenborg godser
(anmeldt af JørgenPeder Clausager)

Fynske godsarkiver. Registraturer

Juridisk økonomisk stat 1981
(anmeldt af Finn H. Biædel)

Dronninger og andre kvinder i Danmarkshistorien
Af Palle Lauring (anmeldt af Sv.Cedergreen Bech)

Et billede
Af Martin Berg:(anmeldt af Valdemar Dan-Jensen)

Dansk biografisk leksikon, 3. udg.
(anmeldt af Finn Andersen)

Bispen og betleren
Af Gregers Hansen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Genealogy in Italy
Af Guelfo Guelfi Camajani (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Carsten Petersen, klokker ved Trinitatis kirke, lærer ved søetatens underofficerskole
Af Birthe Børgesen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Klokker Carsten Petersen og provst H. F. Petersen
Af Birthe Børgesen (anmeldt af Hans H. Worsøe)