forside

Redaktion: 
Finn Andersen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-95

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1984:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Fra Christian Rasmussen til Thomas Gynthersen
Af generalkonsul Villads Villadsen

Gregers Hansen:Politikeren Christopher Hage og hans 32 aner
Af fhv. kommunaldirektør, cand. polit.

Postmester Limschous familiesilhouet
Af fhv. lektor, cand. mag. Jon Monrad Møller

Andreas Jaschky og hans stambog fra opholdet i Danmark 1621-23
Af overarkivar, dr. phil. Vello Helk

Soldaterslægten Holck
Af Elise Holck Pape, Erik Holck og C. J. Pape

Sambandet mellan Naes-grenen och Härlövgrenen av ätten Thott
Af friherre Åke Thott

Småstykker:

Mine aner! Dine aner
Af K. Albertsen

Efterlysning
Af E. P. Christensen

Generationsnummerering
Af overlæge Kai Albertsen

En svogerskabstavle
Af fhv. afdelingsingeniør B. V. Andersen

Anmeldelser:

Våbenanetavlen - perspektiv og exempler
Af Knud Prange (anmeldt af Per Ingesman)

Dansk-Fransk genealogi
(anmeldt af K. Albertsen)

Stammbücher als kulturhistorische Quellen
(anmeldt af Vello Helk)

Supplement II til Samling af meddelelser ompersoner og familier af navnet Hvass
Af Frants Jørgen Hvass (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Stamtavle vedrørende de successionsberettigede iden von Schiebell-ArentorfTske familiestiftelse
Af Frants Jørgen Hvass (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Genealogie der Familie Lichtenstein aus Hamburg og Peter Lichtenstein: Berichte, Dokumente. Breife und andres aus einer 300 Jahre alten Familie
Af Peter Lichtenstein (anmeldt af K. Albertsen)

Généalogie des families de l’Inde fraçaise
Af Michel Gaudart (anmeldt af K. Albertsen)

En miskendt thybo. Malthe Conrad Bruun. Liv og levned
Af Elisabeth Birkeland (anmeldt af Aage Jørgensen)

Psychogenetik
Af Volkmar Weiss (anmeldt af K. Albertsen)

Stamtavle over navnets bærere og spindeliniernesførste led
Af Gustav J. Nyholm (anmeldt af Finn Andersen)

Jens Peter Nellemanns aner
Af Aksel Nellemann (anmeldt af Finn Andersen)

Vores gade. En milieuskildring fra Fredericiai 1890’erne
Af Georg Brøckner-Mortensen (anmeldt af K. Albertsen)

Die Ahnenlisten-Kartei
(anmeldt af K. Albertsen)

Orientering:

Regnskab for Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie for 1983