forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 1-119

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Personahistoriske Fond

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1989:1

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Lizzie Miller - Adda Ravnkildes veninde. En vestindisk piges historie
Af H. F. Garde

Om nogle Beboere af Øgaard og Slægten Giersings Oprindelse
Af Kirsten Ammentorp

Dansker i Norge
Af Hans Eyvind Næss

En østhimmerlandsk Winther-slægt i det17. århundrede
Af Poul Verner Christiansen

Juristen Erik Hammeleffs stambog fra hans udenlandsrejse1796-99
Af Vello Helk

Småstykker:

Dansk-norske studierejser 1536-1813
Af Vello Helk

Peter Gregorius Fürst. En fattig skoleholder
Af Gregers Hansen

Om Unkersønnerne og Oluf Bager - en mulighed
Af Mats Persson

De fransk-reformerte i Danmark. Et fælles-europæisk forskningsprojektmed en »udløber« i Danmark
Af Randi Ottosen

De fransk-reformerte i Danmark - en litteraturliste
Af Randi Ottosen

Anmeldelser:

Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre forhold
Udgivet af Jens Holmegaard (anmeldt af Poul Steen)

Fuglekongeskiver fra Næstved 1797-1846
Af F. Michelsen og Jan Preisler (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Folketællinger 1787, 1801, 1834, 1840 og 1845. Frederiks sogn, Almind sogn, Karup sogn, Thorning sogn, Elsborg sogn,alle Lysgaard herred, Viborg amt
Af Jørgen Papsøe (anmeldt af Knud Prange)

Holbergtidens Odense. En Perspektivtegning og vejviser fra 1761.
Red. Finn Grandi Nielsen {anmeldt af Poul Steen)

Odense i 1000 år. Fortællinger af en bys historie
Af Svend Erik Sørensen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Løjt sogns historie
Red. Hans H. Worsøe {anmeldt af Harald Jørgensen)

Valdemars Slot - en kulturhistorisk perle på Tåsinge
Af Henrik M. Jansen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Marseliskonsortiet. En studie over forholdet mellem handelskapital og kongemagt i 1600-tallets Danmark
Af John T. Lauridsen {anmeldt af Tommy P. Christensen)

Mine Slektninger, en Konsangvinitetstavle
Af Sverre M. Halbo (anmeldt af Knud Højrup)

Slægten Seidelin i Nørrejylland. En gren af præsteslægten Sadolin
Udarbejdet af Mogens Seidelin (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Mylius Erichsen og Steen Steensen Blicher
{anmeldt af Jørgen Mikkelsen)

Jens Christian Holm - En guldaldermalers skæbne
Af Agnes Guldbrandsen (anmeldt af Lis Bruselius)

»Peder Bøje« - 95 år på en Kattegatø
Af Kirsten Melchjorsen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

»Vejen gaar min tro over Vesterbro«
Af Sigurd Jonassen {anmeldt af Allan Tønnesen)

Beretninger fra det gamle Skovshoved
Af Dorthea Beck Jensen (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

En gammel skolemester fortæller. Og Ellen Birkkjær Ullman:Skitser fra mine oplevelser 1902-1983
Af Chr. Refshøj (anmeldt af Ning de Coninck-Smith)

Dagligt liv i Marstal og på Ærø omkring år 1900
Af Erik Kroman {anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Fasangården - husket af en fasankylling
Af Agnes Schülein (anmeldt af Allan Tønnesen)

Orientering:

DIS - Danmark

Rod i Odense af Lise Lund

Resultatopgørelse og balance 1988

Slægtsforskning - din Danmarkshistorie

Hvem forsker hvad 1988