forside

Redaktion: 
Tommy P. Christensen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 121-237

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Personahistoriske Fond

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1989:2

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

Artikler:

Peder Lauridsen Maaneskiolds anetavle
Af Dion C. E. Maaneskjold

Christian 4. og Rasmus Thestrup. Konge og købmand -to skæbner set i et genealogisk perspektiv
Af Knud Prange

Slægten von Seitzberg
Af P. Hampton Frosell

De statslige arkivers publikationer 1988, en oversigt
Af Grethe Ilsøe

Fortegnelse over vejledende artikler samt slægtsartikler, herunder anetavler i Personalhistorisk Tidsskrift 1979-89
Af Hans H. Worsøe

Debat:

Personregistrering i Danmark. Et debatoplæg
Ved Paul G. Ørberg

Bognyt:

Nogle udgivelser i anledning af Chr. IV året, 1988
Af Tommy P. Christensen

Anmeldelser:

»Pastoratsarkiver« (Præste og menighedsarkiver). Møn og Bogø.Arkivregistratur
(anmeldt af Agnete Paaschburg)

Tjenesteideal og fromhedsideal. Studier i adelenstænkemåde i dansk senmiddelalder
Af Lars Bisgaard (anmeldt af Susanne Vogt)

Kongemagt og samfund i middelalderen. Festskrift til Erik Ulsig på 60-årsdagen 13. februar 1988
(anmeldt af Torben Svendrup)

Båtsmän, ryttare & soldater. Släktforskaren och de militära källorna.Sveriges Släktforskarförbund. Årsbok 1988
Red. Bengt Hjord.(anmeldt af Tommy P. Christensen)

Svenska studenter i Rostock 1419-1828.Redigerad av Maj Callmer, förord av Sten Carlsson
Af Christian Callmer (anmeldt af Vello Helk)

Kraks Blå Bog 1989
(anmeldt af Hans H. Worsøe)

Slægten fra Havnbjerg
Af Erik Blom (anmeldt af Finn Andersen)

Fire jyske slægter: Bisgaard, Kreiler, Ove og Aarslev
Af Clara Lund (anmeldt af Flemming Aagaard Winther)

A/S Ballin & Hertz - et firma og dets baggrund
Af Elsebeth Nørgaard Pedersen (anmeldt af Tommy Watson)

»Ved rettidig omhu . . .«Skibsreder A. P. Møller 1876-1965
Af Ove Hornby (anmeldt af Jørgen H. Barfod)

Gustav Bang. Historiker og socialdemokrat
Af Mogens Rüdiger (anmeldt af Torben Svendrup)

Jeppe Aakjær på Askov Højskole 1887-1888
Af Bjarne Nielsen Brovst (anmeldt af Kirsten Prange)

Henrik Pontoppidan. Liv og virke.Et landbosamfund for 100 år siden
Af A. E. Larsen (anmeldt af Kirsten Prange)

Erindringer
Af H. C. Andersen (anmeldt af Jørgen Skjerk)

Fra hukommelsens myretue
Af Erling Albrectsen (anmeldt af Erik Kann)

Almas børn
Af Torben Kisbye (anmeldt af Erik Kann)

»Christian Danskers Erindringsverden«
Af Kirsten Folke Harris og Ditte Scharnberg (anmeldt af Lis Bruselius)

Baggårdsbarn i tyvernes København
Af Gerhardt Klindt (anmeldt af Lisa Elsbøll)

En mælkemands erindringer fra det mørklagte København under besættelsen 1940 til 1945 og tiden der fulgte
Af Ove Bisgaard (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Det skete i de dage. Historien om en galskabog barndoms- og ungdomserindringer
Af Børge Nielsen (anmeldt af Lisa Elsbøll)

Barndomsminder fra Vejleådalen.Erindringer 1911-1921
Af Dagmar Rasmussen (A. M. Lebech Sørensen)

Orientering:

Forespørgsler fra udlandet

Fortegnelse over publicerede folketællinger

Generalforsamling 1989

»Forbryderbilleder 1867-1870 «

Medlemstilbud

Register til Personalhistorisk Tidsskrift 1989