forside

Redaktion: 
Finn Andersen (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: 129-256

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1980:2

Artikler:

Tre skotskfødte Stubbekøbing-købmænd i 1600-årene og deres nærmeste efterslægt
Af fhv. kommunaldirektør Gregers Hansen

Hans Nelleborg og Rasmus Nellemann
Af fhv. lektor, mag. art. Aksel Nellemann

Slægten Brysting fra Sydvestsjælland
Af fhv. lærer Erling Petersen

Christoffer Bang i Odense (f 1599) og den ældre Bang-slægt i Assens
Af Fritz Schönwandt, HA & HD

Familien Stöckler i Sønderborg
Af museumsinspektør Jørgen Slettebo

Kendte danskeres anetavler VI: Skuespillerinden Bodil Ipsens anetavle
Af arkivar, cand. mag. Hans H. Worsøe

Danske og slesvig-holstenske studenter i Bourges
Af overarkivar, dr. phil. Vello Helk

Orientering:

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, generalforsamling 1980

Spørgsmål fra medlemmerne:

Justitsråd og krigskommisær Christopher Falck, f. ca. 1689, d. 1767
Ved Johan A. Wikander

Hvem forsker Hvad 1980
Ved red. Finn Andersen

Små meddelelser:

Verdenskonferencen i Salt Lake City 12.-15. august og 14. Congres Genealo-gica et Heraldica i København 25.-29. august 1980
Ved Hans H. Worsøe

Tilføjelse til professor Harald Westergaards anetavle
Ved Else Egenæs

Anmeldelser:

De danske Ministerier. Et hundrede politisk-historiske Biografier. 3. bind
(anmeldt af Niels Petersen)

Bogen om personnavne. Oprindelse-Historie-Brug
Af Georg Søndergaard (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Arkivhåndbog Nørrejylland
Af Henning Jensen & Ebba Thorkelin, under medvirken af Rita Jensen (anmeldt af Erik Holm Madsen)

The Hambros 1779-1979
Af Bo Bramsen og Kathleen Wain (anmeldt af Hans W. Worsøe)

Marselis-Slægten. Blade af dens historie
Af Poul Harris (anmeldt af Hans H. Worsøe)

På sporet af de første Kofod’er
Af Jørn Klindt (anmeldt af Finn Andersen)

Svend Bergsøe: & søn »Erindringer«
(anmeldt af Finn H. Blædel)

Optegnelser om mig selv
Af Lars Nielsen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Krybskytten fra Nederskoven
Af N. H. Frandsen (anmeldt af Finn Andersen)

Dansk biografisk leksikon, 3. udg.
(anmeldt af Finn H. Blædel)

Slægten Resen/Reesen
Indsigelse til en anmeldelse (Henning Jensen og Mary Windfeldt Kaiser)
Svar (Jørgen Peder Clausager)

Register:

Register
Ved Finn Andersen og Finn H. Blædel