forside

Redaktion: 
Poul Steen (ansv.)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

 

 

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Sider: s. 95-260

 

Udgivet med støtte fra:
Statens Humanistiske Forskningsråd
Alfred Goods Personahistoriske Fond

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1987:2

 

Løssalg af Personalhistorisk Tidsskrift

 

Artikler:

Den ulykkelige dronning Caroline Mathildes sidste leveår 1772-75
Af Harald Jørgensen

En konsangvinitets-betegnelse
Af Knud Højrup

Nyt hjælpemiddel til efterforskning af aner fra udlandet
Af Erik Kann

Sognepræst Bjørn Christian Lunds aner og efterslægt
Af Lise Lund

En middelaldergenealogs glæder og problemer
Af Knud Prange

Johs. Kjærbøl, hans mødrene og hans fædrene aner
Af Gregers Hansen

Småstykker:

»Ingen torne - uden roser!«
Af Henning Jensen

Et vildspor der endte som et sjældent tilfælde
Af Jørgen Stage Larsen

Dansk Biografisk Leksikon og de homofile
Af Thorkild Kjærgaard

Efterskrift. Kommentar
Af Sv. Cedergreen Bech og Wilhelm von Rosen

Gennemført systematik i Slægtsforskningen
Af A. Markussen

En familie på Amager
Af Jørgen Wangel

DIS - Databehandling i Slægtsforskning

Orientering:

Generalforsamlingen 1987

Bogauktion

Anmeldelser:

»Slægten Yde. - Jens Jensen Yde (1809-1886), ejer af Ydesminde og Kirkegaard i Hundborg sogn, hans forslægt og efterkommere med bidrag til slægterne Yde, Kirk, Fink og andre thyboslægters historie«
(anmeldt af Henning Jensen) 

Udnævnelsesretten i enevældens magtpolitiske system 1660-1730.
Af Birgit Bjerre Jensen (anmeldt af Poul Steen)

Jeppe Aakjærs 17 dage i Viborg Arrest 1887 
Af Bjarne Nielsen Brovst (anmeldt af Sv. Cedergreen Bech)

Folketælling 1787 for Tybjerg herred Præstø amt
Ved Kjeld W. Rasmussen og Helge Vangmark (anmeldt af Poul Steen)

Fantefortegnelsen 1845
Redigeret af Harald Winge (anmeldt af Erik Kann)

Slægten Hessellund fra Halling
Af Kaare Hessellund (anmeldt af Poul Steen)

Lægen Ole Worm 1588-1654
Af Ejnar Hovesen (anmeldt af Erik Kann)

Når nøden er størst
Af Paul G. Ørberg (anmeldt af Agnete Paaschburg)

Sprogforeningens Almanak. Register 1894—1993
Af Jørgen Mathiasen (anmeldt af Hans H. Worsøe)

Familjen Hoyer i Schleswig-Holstein och Sverige
Af Rune Kjellander (anmeldt af Hans H. Worsøe)