forside

Årgang:
97. årgang
16. række 5. bind 2. halvbind

Redaktion: 
Hans H. Worsøe (redaktør)

Forlag:
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Produktdetaljer:
Sprog: dansk
ISSN: 0300-3655
Side 121-288

 

 

 

Læs Personalhistorisk Tidsskrift 1977:2

Artikler

Om at ordne familiebreve
Af forligsmand Geert Drachmann

Personnummerering i anetavler 2. Det fortløbende system og det binære talsystem (totals-systemet)
Af overlæge K. Albertsen

Familien Iacobæus i gamle dage
Af landsdommer Henrik Iacobæus, bearbejdet af Finn H. Blædel

Kendte danskeres anetavler IV: Ole Bjørn Kraft og hans 32 aner
Af redaktør Henning Jensen

Søren Lauridsen Munch, forvalter på Dronninglund omkr. 1695 og hans efterslægt
Af Fhv. eksportchef C. J. Pape

Lidt om "... salig Hr. Poulsen, en Mand af Genie, og den Tid Præst i Gientofte"
Af fhv. ekspeditionssekretær Erik Rosendal

Den gamle danske uradel, dens oprindelse og nulevende efterkommere
Af revisor H. Erik Olesen

Biografisk Leksikon - lidt af forhistorien
Af studielektor Svend Cedergreen Bech

Små meddelelser

Arkiverne og publikumsbetjeningen

Polske og tyske arkivalier på mikrofilm

Registraturer over familiearkiver

Orientering (Nyt fra arkiverne)

Navneloven bør afspejle dansk navneskik og ikke være et redskab i kønsrolledebatten
Af Lennart Konow

Sølling
Af Per Sølling

Efterlysning (von der Hude og Branner)
Ved Jørgen Peder Clausager

Anmeldelser

Vallø gods og dets ejere indtil 1461
Af Marianne Antoniewitz (Anmeldt af Thelma Jexlev)

Breve fra J. P. B. Jessen til H. P. Bergmann. En ung dyrlæges breve fra Danmark (1823-24) og Rusland (1826-34)
Af Ivan Katid (Anmeldt af Vello Helk)

Stamtavle over 2 familier Koefoed. Fotooptryk
Af Jul Bidstrup (Anmeldt af Finn H. Blædel)

En kunstner i svøb. Joakim Skovgaards tre første ophold i Viborg 1874-76
Af H. Ditzel (Anmeldt af Marianne Saabye)

Degne og skoleholdere samt kateketer, klokkere og organister i Fyns stift indtil 1814
Af K. Bang Mikkelsen (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Bønder og bebyggelse. Befolknings- og bebyggelsesudvikling, ejendomsforholdene og ugedagsbøndernes antal i Fugelse herred i 16. og 17. årh.
Af Per Niels Kristensen (Anmeldt af Margit Mogensen)

Genremaleri og virkelighed
Af Marianne Zenius (Anmeldt af Hans H. Worsøe)

Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm og hjælpemidlerne til dets begyndelse. En oversigt. 2. reviderede udgave
Af Harald Jørgensen (Anmeldt af Jørgen Peter Clausager)

Register

Register
Ved adjunkt Chr. A. Iuul